תשובה אחת
נראה לי שהתשובה המתבקשת היא אחת - גשי בהקדם לבדיקה אצל רופא נשים. למה לקחת סיכון בדבר כה רגיש? למה להסתמך על השערות של גולשים, קחי את עצמך בידיים וקבעי עוד עכשיו תור לרופא/ת הנשים שלך.
אנונימית