8 תשובות
התבוללות
יאפ, זה נקרא להתבולל
יהודי צריך להיות עם יהודי בשביל שלא תהיה התבוללות והגזע היהודי ימחק.
תשובות נכונות בדיוק הסיבה...
כדי שיהיה אפשר לשמור על הדת שלנו
למה זה נחשב להתבוללות? הילד עדיין יהיה יהודי...
אנונימית
אני יוצאת עם מישהו לא יהודי, אני לא שוכחת מי אני.
אנונימית
זה שאת לא לא אומר שאנשים אחרים גם לא ביהדות אוסרים דברים שיכולים לגרום לחטא גם אם זה לא בצורה ישירה.
אנונימית