10 תשובות
התבוללות
יאפ, זה נקרא להתבולל
יהודי צריך להיות עם יהודי בשביל שלא תהיה התבוללות והגזע היהודי ימחק.
תשובות נכונות בדיוק הסיבה...
כדי שיהיה אפשר לשמור על הדת שלנו
יש מה שנקרא התבוללות, מה היא התבוללות ?
התבוללות זה בעצם כאשר יהודי נמצא עם אדם גוי ומתחיל ללמוד מהגוי את אורח החיים שלו ומתחיל לשכוח את היהדות ובסופו של דבר "יעזוב" את היהדות (זו בעצם הכוונה של התבוללות, מה שלהתחתן עם גוי יכול כביכול לגרום)
למה זה נחשב להתבוללות? הילד עדיין יהיה יהודי...
אנונימית
בארץ הם לא יוכלו להתחתן זה אחד, זו עדיין התבלוללות, האישה תוכל ללמוד מהבן זוג שלה שהוא גוי וגם הילד ואז כמו שהסברתי, הם ישכחו מי הם (לפחות זה העיקרון של ההתבוללות)
אני יוצאת עם מישהו לא יהודי, אני לא שוכחת מי אני.
אנונימית
זה שאת לא לא אומר שאנשים אחרים גם לא ביהדות אוסרים דברים שיכולים לגרום לחטא גם אם זה לא בצורה ישירה.
אנונימית