8 תשובות
גרב גרב נעל נעל
הראשון.
אופציה א' לדעתי.
גרב גרב נעל נעל
גרב גרב נעל נעל
גרב גרב נעל נעל
לרוב זה גרב נעל גרב נעל
גרב גרב נעל נעל,