3 תשובות
לא הבנתי
גם אני לא
קישור לתמונת האתגר -
https://4.bp.blogspot.com/-c9sfrxwojle/wfnuerx0ili/aaaaaaaaaw0/un4hjjanuz0fudf2lah8ac9qi2byettjgclcbgas/s1600/30%2bday.png