2 תשובות
בהגדרות
שואל השאלה:
מן הסתם בהגדרות אבל איפה
אנונימית