תשובה אחת
היא עשתה סירטון איך לעשות:
http://www.youtube.com/watch?v=vqUSTUW20OE
אננייי