5 תשובות
בינוני / קטן
בינוני , שיהיה לך נוח לסדר דברים ושלא יתהלגן או יהיה הכל צפוף
יתבלגן*
קטן
אנונימית