9 תשובות
טיפה עבותת
טיפה עבות.
עבות אבל שיהיה יפה עם התוי פנים.
שפתיים עבות ממש.
טיפה עבות
טיפה עבות
טיפה עבות
אנונימית
עבות אבל לא יותר מדי.
אנונימי