2 תשובות
יש האומרים שאני נחמדה
למה אתה תקוע במבנה למשך 8 שעות?