3 תשובות
אני מניח שאתה במחשב
אני כשמתחשק
לפעמים למה?