2 תשובות
לא זה נעלם באיזה שלב
לא,
זה מתחיל לדהות עם הזמן ואז נעלם לגמרי.