2 תשובות
לכתוב קטע טקסט על נושא מסוים.
קטע על נושא כלשהו