2 תשובות
כן
אבל אני מביאה רק כשאני רוצה לנצל.
כן, במקום העבודה הנוכחי כבר פחות מבקשים וסומכים עלי. אבל לפני כן, כן, נתבקשתי להביא אישורי מחלה.