6 תשובות
כהה, תאזני
גינס אפור כהה
כהה
כהה
כהה
כהה
~L~