10 תשובות
לא
לא נראה לי.
פעם היה אפשר לראות קטגוריות שעונים עליהם.
לא
לא
רק תשובות שהביאו לך עליהם פרחים
בלתי אפשרי.
רק כאלה שקיבלת פרח. אפשר לחפש שאלות שלך דרך גוגל, אבל לא דרך האתר
לא!!!!!!!!!
דרך הפרופיל לא, הן לא כתובות שם. אבל הכל שמור באתר ואפשר להגיע להכל.