7 תשובות
מחשבים
מגמת קולנוע
מה שיותר מעניין אותך
אותי אישית מעניין יותר קולנוע...
מה שאתה מתחבר יותר אבל אני הייתי הולכת למחשבים
לא הייתי הולכת לשניהם אבל אם צריך לבחור אז קולנוע
מחשבים
~L~