3 תשובות
Golan עם אות גדולה כי זה שם של אזור
Golan heights