5 תשובות
באיזה נושא?
שואל השאלה:
פונקציות פולינום
מצטער לא יודע
פולינום?
למדתי את זה בכיתה י 4 יחל
אם את צריכה אני יכולה לעזור לך