5 תשובות
לא
איכס
כן
כל עוד אתה מנקה אחריך
נגד..
לא נוח.
לא, יש בזה משהו מאוד לא הגייני.
לאלאלא
במיטה רק במיטה