4 תשובות
לא נראה לי, יש סעיף על זה בהיתר הנהיגה (הדף שמשמש כרישיון זמני), ממליץ לבדוק כדי שלא תסתבכי.
לפי החוק, נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנה רשאי להסיע 2 נוסעים בלבד מלבדו, אלא אם כן לצידו יושב מלווה (כאמור בסעיף 3), בתקופת הליווי או לאחריה (כלומר גם עם חלפו ששת החודשים בהם היה חייב במלווה).
לא כמה שבא לך, אלא עד כמה שהרשיון מתיר לך.
במקרה של רשיון ב' רגיל - עד 8 ונהג.
פשוט תגידו כן למה לחפור לה