תשובה אחת
כעקרון חוט אדום זה שטויות ואינו מועיל כלל.
צירפתי פסיקות רבנים בעניין