תשובה אחת
זה לא הגיוני שהוא שלח את זה מהיום למחר,
זה לא בסדר והוא חייב לשלוח לפחות שבוע לפני המבחן.