4 תשובות
לשנן ולחזור על זה הרבה
פשוט חוזרת על המחברת ועל העמודים בספר שהחומר בהם כמה פעמים עד שאני זוכרת הכל
מסניפים קצת לפני, זה מרגיע את המוח
הבגרות המשודרת בלופים מהבוקר עד הערב בכל נושא שזה קיים בו.
בלי זה לא הייתי מגרד את הנשל בכל העיוניים