7 תשובות
מה הוא רשם לפני זה?
שתישארי איתו
מה הוא רשם לפני
שתישארי לדבר איתו
מישהו שאת מכירה? אם לא, תחסמי, זה מוזר... אם כן, אז תשאלי אותו למה הוא התכוון
שאת יכולה להשאר איתו ולדבר איתו