תשובה אחת
כל חיסור משיעור יגרור משהו..
זה לא שיכריחו אותך אבל יהיו השלכות.