3 תשובות
בדיוק כמו שכתבת רק בלי המילה בעצם
ובמקום איך משפיע-השפעת
השפעת סוג הקרקע בקן הנמלים על מהירות הנמלים בבניית הקן
השפעת סוג הקרקע במקום של קן נמלים על המהירות שבה הנמלים בןנות את הקן