3 תשובות
השאלה לא מובנת
בכל מקום עבודה חייבים לשלם לך נסיעות הם לא יגידו לך לא בגלל זה
,,
לא, במידה והוא מחליט להעסיק אותך הוא מחוייב לדמי נסיעה
ואם הוא לא מעסיק אותך בגלל זה הוא די פוגע בזכות שלך..