6 תשובות
מדיניות בארצות דמוקרטיות התומכת בתנאים טובים למעמד העובדים והפועלים כולל זכויות פנסיה, שכר הוגן וכן הלאה. מכאן המילה סוציאל (חברתי).
שואל השאלה:
תודה רבה, אפשר טיפה להרחיב? דוגמא או משהו כזה? יש לי על זה מבחן מחר.
דמוקרטיה סוציאל-דמוקרטית מאמינה כי שוויון האדם הוא המרכז, ועל המדינה להתערב כדי לאפשר לאדם רווחה, תנאים חברתיים וזכויות הקשורות לרווחתו.
מדינה שמקבלת גישה זו תעדיף את הזכויות החברתיות על פני הזכויות האישיות של האזרח. דמוקרטיה מסוג זה תשקיע בחינוך חינם, בבריאות לכולם בעלות נמוכה מאוד,
היא תאפשר שירותי רווחה רחבים כגון קצבאות לנכים, לנזקקים, לקשישים וכו'.

כלומר במדינה סוציאל דמוקרטית יהיה סדר מדיני ששואף לחברה שוויונית מבחינה כלכלית וחברתית. המשטר במדינה מבקש להעניק לאזרחיו שיווין תוך שמירה על זכויות האדם.
יש הרבה בויקיפדיה, אבל בקיצור זה מה שנאמר כאן כשהתפיסה היא שאפשר להשיג זכויות סוציאליות במערכת דמוקרטית קיימת בלי מהפכות. התפיסה החלה במערב אירופה במאה ה-19
הנה ציטוט שמסביר טוב-"הסוציאל-דמוקרטים גורסים כי חירות ושוויון פוליטיים הם ריקים מתוכן בהיעדר חירות ושוויון בבית החרושת, במשרד, באוניברסיטה ואפילו בבית הספר ובמשפחה."
בהצלחה במבחן.
הגישה הסוציאל דמוקרטית-
1. בגישה זו יש דגש על ערך החברה, החברה עומדת במרכז, המדינה מחוייבת לדאוג לכל החברה.
2. דגש על ערך השיוויין, המדינה דואגת ליצור שיויון הזדמנויות בתחום החברתי-כלכלי. המדינה מתערבת בחברה ובכלכלה כדי לצמצם )ערים חברתיים ולספק לאנשים תנאי קיום בסיסיים.

(שיווין-בדובר בשיוייון הזדמניות. מצד אחד לכל בני האדם יש את זכות שווה למממש את זכותם לחירות, אך מצד שני חובתה של המדינה לדאוג לכל אחד מאזרחיה לתנאי קיום בסיסייפ שיאפשרו לו לממש את זכותו לחירות ואת הפוטנציאל שטמון בו.)

נ. ב
העתקתי לך את זה מהמחברת שלי מאזרחות, זה מה שהמורה הכתיבה לנו!

מקווה שעזרתי,
בהצלחה!
אנונימית
סוציאל דמוקרטיה, כשמה, היא שיטה המשלבת את עקרונות הדמוקרטיה עם תפיסת עולם סוציאלית. מה שקוראים אצלנו לפעמים "מדינת רווחה".

במדינה סוציאל דמוקרטית ישנם בחירות, זכות קניין ושוק חופשי, אבל ישנה גם מערכת סעד חזקה שדואגת לחלשים.
דמוקרטיה ישראלית