3 תשובות
במסגרת מה צריך לבוא?
שואל השאלה:
מחוייבות אישית
אנונימית
תגידי שיש לך הדלקת נרות משפחתית או משהו דומה.