4 תשובות
לא בהכרח
זה תלוי מה כתוב בשאלה. זה יכול להיות גם מטר ועוד יחידות מדידה.
כן
סמ זה להיקף
סמר זה לשטח
תלוי
אם האורך של הצלעות רשום בס"מ אז ההיקף יהיה רשום בס"מ - ואם במ' אז במ'
פשוט לא ביחידות של שטח (סמ"ר, מ"ר...)
אם אורכי הצלעות רשומים בס"מ אז כן
אם זה במטר אז מ'
אם לא רשום יחידה אז תרשום 30 יחידות אורך