3 תשובות
צריך להוסיף את המילה שהרי
דוגמא: מדוע התורה פתחה במעשה הבריאה, שהרי היא ספר מצוות ולכן הייתה צריכה להתחיל במצווה הראשונה ?
עם עיפרון
"שאלת חקר בתנך?"