תשובה אחת
העבירו לי בעבר בהעברה בנקאית אבל זה היה כמה אלפים, אבל בכל מצב זה נראה למה גם מהעברה בנקאית אז לגשת לבנק