2 תשובות
תהיה אתה
תהיה נחמד אליהם, תתנהג כמו שאתה תמיד מתנהג