2 תשובות
רק יומיים, הכל בסדר
לפעמים המחזור יכול לאחר ולפעמים להקדים, אין לזה הסבר ממש, זה בסדר.