7 תשובות
כן?!?!?!?!?!
911
אכן
כן אמאלה אני באבל
כן..
כן...