7 תשובות
כן גם תסוגי קקה שאתה מוציא
אנונימית
בוחן כליות ולב בכל מקום אז כן
עלית פה על משהו
חסר לסוטה הזה שהוא מציץ לי
*למה אין בסטיפס את הסמיילי ששם יד על הפרצוף?*
הוא לא רואה, עקרתי לו את העיניים.
ה' רואה הכל. בשביל זה יש הלכות בית הכסא (עיינו בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן ג) ששם כתוב עד כמה מותר לגלות מהבשר. אסור להתפרט מעבר להכרח.
באותו הנושא: