4 תשובות
זנ בסדר גמור
לדעתי לא, זה ממש על הגבול.
זה בסדר