2 תשובות
באתר של בנק ישראל: http://www.bankisrael.gov.il
ניתן להתעדכן בערך המטבע המעודכן.

ישנם גם מחשבוני המרה באתרים שונים - אך צריך לבדוק שהערכים שם מעודכנים נכון ליום הבדיקה.
הנה אחד: http://www.cc.tamir.co.il
דימה
בבקשה (: