4 תשובות
מהברז
~L~
ממעיין
יש צינור שמחובר לברז
מהברז, התמי 4 או כל קולר אחר מחובר בצינור לברז הראשי רק שיש סינון של המים וקירור/חימום של המים וכך הם יוצאים "נקיים" יותר.