תשובה אחת
ליד הזכוכית מגדלת של החיפוש, יש חץ בלחיצה עליו יש להכנס לנהל ספקי חיפוש ולהגדיר את גוגל כברירת מחדל. כמו כן רצוי לסמן V באפשרות, מנע מתכניות להציע שינויים...
רוני