תשובה אחת
מעולה, אחרים היו מתים לתפקיד כמוך
באותו הנושא: