2 תשובות
רבע כוס... למרות שעדיף לשים כוס שלמה ובמה שישאר להשתמש לדברים אחרים, פשוט זה מוזר לבשל כמות של רבע כוס
רבע כוב