2 תשובות
אטום הפחמן יוצר ארבעה קשרים קוולנטיים יחידים, קשר אחד עם כל אחד מאטומי הכלור וכל אטום כלור יוצר את אותו הקשר עם אטום הפחמן. אם את צריכה לדעת אז המולקולה אינה קוטבית והמבנה המרחבי שלה הוא טטרהדר (אטום מרכזי היוצר ארבעה קשרים) בהצלחה!
הסבר הקשרים: פחמן בטור 4 מס' אטומי 6 יוצר ארבעה קשרים לרמה אחרונה (שנייה) מלאה, כלור טור 7 מס' אטומי 17 יוצר קשר אחד לרמה אחרונה (שלישית) מלאה.