4 תשובות
אתר מיותר לדעתי
ErO
שואל השאלה:
למה מיותר?
השיח הפוליטי מיותר?
אנונימי
מרתק?
בוא תראה איך זה נראה
היי
היי
מה קורה
בסדר מה איתך?
בסדר
דקת דומייה
*שמאלני התנתק*
שואל השאלה:
חכי מעט זמן, צפי לשיחה מרתקת.
אנונימי