8 תשובות
נכון
לא יודעת
נראה לי שכן
אולי לא
FML
לא):
מאוד.
כן זה כואב
ברור