6 תשובות
46 .816 ( דירה,כלכלה עצמית)
הזויי
קבעתי שיחה הרכזת מחר לברר
1600 כולל השלמת הכנסה
שואל השאלה:
1600 ! עם איזה עמותה ?
אנונימית
האגודה להתנדבות
זה לא קשור לעמותה הרי השכר הוא שווה לכולם לפי המאפיינים של תקן בית/דירה וכלכה.
השוני בין העמותות קשור לתקנים.

1600 *כולל השלמת הכנסה*
שואל השאלה:
אה הבנתי
אנונימית