4 תשובות
תקציב מאוזן כי אם ההכנסה וההוצאה עומדות על אותו סכום אזי יש איזון ביניהן
תקציב מאוזן
שואל השאלה:
ממש תודה
תקציב מאוזן