10 תשובות
כן
אנשים זה חרא.
כן, הם יכולים להיות כאלה...
חלק מהם
אנשים זה שיט
כן.
אני שונאת בני אדם.