2 תשובות
עזבי תני לו להיות מבולגן
שימי לך סרטונים ברקע
או שירים ופשוט תתחילי
בהצלחה