6 תשובות
לי זה בדיוק הפוך
אני חושבת שמ90 ומעלה
מ90
לא ולא
משבעים זה עולה בקצב איטי
אחר כך מתשעים זה ממש לאט עד 100
משבעים עד תשעים - בסביבות יומיים/שלושה לנקודה, תלוי ברמת הפעילות.
מתשעים למאה, בין 3 ימים לשבוע לנקודה, תלוי ברמת הפעילות.